Yönetmelikler

R.G. Tarihi R.G. Sayısı Yönetmelikler
25.01.2013 28539 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
03.04.2012 28253 Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
27.11.2011 12937 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
06.07.2011 27986 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.07.2011 27981 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşilkart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.2011 27897 Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
18.02.2011 7821 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Genelge
28.01.2011 4372 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik
27.11.2010 27768 İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
13.10.2010 27728 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşilkart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18.06.2010 27615 Diyaliz Merkezleri Hakkında Yeni Yönetmelik
23.07.2009 27297 Sağlık Bakanlığı Anadolu Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
23.07.2009 27297 Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
23.07.2009 27297 Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
23.07.2009 27297 Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma, Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
23.07.2009 27297 Sağlık Bakanlığına Bağlı Okullarda Okutulacak Ders Kitapları İle Eğitim Araçları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
23.07.2009 27297 Sağlık Meslek Liselerinde Görevli Stajiyer Öğretmenlerin Yetiştirilmesine ve Stajiyerliklerinin Kaldırılmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
23.07.2009 27297 Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
23.07.2009 27297 Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.07.2009 27297 Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.07.2009 27296 Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18.07.2009 27292 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
10.07.2009 27284 Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
03.07.2009 27277 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
03.07.2009 27277 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
03.07.2009 27277 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
03.07.2009 27277 Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
03.07.2009 27277 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
03.07.2009 27277 2022 Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi İle Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
03.07.2009 27277 Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
10.06.2009 27254 Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği (Bu yönetmelikle 13/5/2005 tarihli ve 25814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.)
09.06.2009 27253 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik
30.05.2009 27243 Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
28.04.2009 27213 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
26.04.2009 27211 Kozmetik Yönetmelliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24.04.2009 27209 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
22.04.2009 27208 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
10.04.2009 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
11.03.2009 27166 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.03.2009 27166 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.03.2009 27166 Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
04.03.2009 27159 Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
04.03.2009 27159 Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
04.03.2009 27159 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
04.03.2009 27159 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
04.03.2009 27159 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
04.03.2009 27159 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
07.02.2009 27134 Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik
23.12.2008 27089 Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik
06.12.2008 27076 Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
04.12.2008 2008/27074 Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği
04.12.2008 2008/14319 3/11/1983 Tarihli ve 83/7314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
03.12.2008 27073 Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler İle İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelik
01.12.2008 27071 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
17.10.2008 27027 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.10.2008 27027 Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.10.2008 27027 Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.10.2008 27027 Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.10.2008 27027 Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.10.2008 27027 İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.10.2008 27027 Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.10.2008 27027 Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.10.2008 27027 Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.10.2008 27027 Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.10.2008 27027 Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.10.2008 27027 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24.09.2008 27007 Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
29.08.2008 26982 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.08.2008 26968 Sağlık Bakanlığı Yayın Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
23.07.2008 26945 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.07.2008 26945 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.07.2008 26923 Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.06.2008 26897 Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.06.2008 26897 Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.05.2008 26877 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak Ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.04.2008 26848 Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.04.2008 26838 Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.04.2008 26838 Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.04.2008 26838 Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.04.2008 26838 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.04.2008 26838 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.04.2008 26838 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26.03.2008 26828 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
17.02.2008 26790 Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği
15.02.2008 26778 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
15.02.2008 26778 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
02.02.2008 26775 Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
02.02.2008 26775 Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.02.2008 26774 Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24.01.2008 26766 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
31.12.2007 26743 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
04.12.2007 26720 Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.12.2007 26717 Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.12.2007 26717 Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.11.2007 26692 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
06.11.2007 26692 Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.11.2007 26692 Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
06.11.2007 26692 Hiberbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
02.11.2007 26688 Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
28.10.2007 26684 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24.10.2007 26680 Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.10.2007 26665 Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Hakkında Yönetmelik
04.10.2007 26663 Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
27.09.2007 26656 Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25.08.2007 26624 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
18.08.2007 26617 Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14.08.2007 26613 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14.08.2007 26613 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14.08.2007 26613 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14.08.2007 26613 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.07.2007 26588 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14.07.2007 26582 Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.07.2007 26573 Sağlık Bakanlığı Atama Ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25.06.2007 26563 Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi Ve Denetiminin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
02.06.2007 26540 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Degişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30.05.2007 26537 Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği
15.05.2007 26523 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
08.05.2007 26516 Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.05.2007 26509 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
28.04.2007 26506 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği
13.04.2007 26492 Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13.04.2007 26492 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13.04.2007 26492 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.2007 26485 Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
24.03.2007 26472 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.03.2007 26463 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
07.03.2007 26455 Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.03.2007 26454 Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
21.02.2007 26441 Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.02.2007 26440 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.02.2007 26426 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18.01.2007 26407 Taşınır Mal Yönetmeliği
13.01.2007 26402 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.01.2007 26401 Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odalarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
09.01.2007 26398 Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC)
09.01.2007 26398 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
09.01.2007 26398 Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
09.01.2007 26398 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
09.01.2007 26398 Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
07.12.2006 26369 Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği
05.12.2006 26367 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.11.2006 26354 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
21.10.2006 26326 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.10.2006 26320 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.10.2006 26317 Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.10.2006 26310 Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
26.09.2006 26301 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik
26.09.2006 26301 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.09.2006 26295 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
09.09.2006 26284 Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
28.07.2006 26242 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.07.2006 26236 Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik
16.07.2006 26230 Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
16.07.2006 26230 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
24.06.2006 26208 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
08.06.2006 26192 Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik
07.06.2006 26191 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
26.05.2006 26179 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
12.05.2006 26166 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik
02.05.2006 26154 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği
02.05.2006 26154 Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(06.04.2007 tarih ve 26485 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
02.05.2006 26156 Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresinin Çalışma Usul ve Esasları ile İşletmeye Dair Her Türlü Mali ve İdari Muamelelerin Yürütülme Şekline ve Muhasebe Usullerine Dair Yönetmelik
02.05.2006 26156 Yalova Termal Kaplıcalarının Gerçek Kişilere veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Kiralanmak veya Restore Et-İşlet-Devret Usulü ile Devredilmek Suretiyle İşletilmesine Dair Yönetmelik
25.04.2006 21148 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.2006 26131 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
02.03.2006 26096 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği
01.03.2006 26095 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
28.02.2006 26094 Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26.02.2006 26092 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26.02.2006 26092 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26.02.2006 26092 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26.02.2006 26092 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18.02.2006 26084 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
11.02.2006 26077 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
20.01.2006 26055 Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
09.01.2006 26048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB)
31.12.2005 26040 Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
10.12.2005 26019 Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
10.12.2005 26019 Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği
07.12.2005 26016 Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği
07.12.2005 26016 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30.10.2005 25981 Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
30.10.2005 25981 Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik
21.10.2005 25973 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.10.2005 25967 Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
08.09.2005 25930 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26.08.2005 25918 Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.08.2005 25912 Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.08.2005 25904 Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği
12.08.2005 25904 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik
11.08.2005 25903 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği
10.08.2005 25902 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
10.08.2005 25902 Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
03.08.2005 25895 Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği
24.07.2005 25885 Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24.07.2005 25885 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.07.2005 25883 Bağ-Kur Sigortalılarının Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik
22.07.2005 25883 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
08.07.2005 25869 Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.07.2005 25867 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik
06.07.2005 25867 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
05.07.2005 25866 Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği
28.06.2005 25859 Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
28.06.2005 25859 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.06.2005 25853 Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.06.2005 25853 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.06.2005 25853 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.06.2005 25853 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.06.2005 25853 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.06.2005 25842 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
10.06.2005 25841 Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
08.06.2005 25839 Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(06.04.2007 tarih ve 26485 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
04.06.2005 25835 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.05.2005 25823 Kozmetik Yönetmeliği
23.05.2005 25823 Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik
13.05.2005 25814 Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (10 Haziran 2009 tarih ve 27254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırıldı.)
11.05.2005 25812 Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
08.05.2005 25809 Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik
05.05.2005 25806 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26.04.2005 25797 Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
13.04.2005 25785 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
09.04.2005 25781 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
31.03.2005 25772 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25.03.2005 25766 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.03.2005 25763 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik
14.03.2005 25755 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
10.03.2005 25751 Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik
07.03.2005 25748 Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.02.2005 25730 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
17.02.2005 25730 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik
04.02.2005 25717 İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
27.01.2005 25709 Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
19.01.2005 25705 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
11.01.2005 25697 Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.12.2004 25678 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
17.12.2004 25673 Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliği(06.04.2007 tarih ve 26485 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
16.12.2004 25672 Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik
16.12.2004 25671 Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
09.12.2004 25665 Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
09.12.2004 25665 Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
02.12.2004 25658 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
27.09.2004 25596 Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik
14.09.2004 25583 Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
14.09.2004 25583 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14.09.2004 25583 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14.09.2004 25583 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14.09.2004 25583 Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin 20'nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16.06.2004 25494 Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik
08.06.2004 25486 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği
28.05.2004 25475 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
09.05.2004 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
08.05.2004 25456 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
08.05.2004 25456 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
28.04.2004 25446 Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği
27.04.2004 25445 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
27.04.2004 25445 Sözleşmeli Sağlık Personeli Disiplin ile Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmelik
20.04.2004 25439 Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
08.04.2004 25427 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
24.03.2004 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24.03.2004 25412 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği
24.03.2004 25412 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
18.03.2004 25406 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin 7'nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18.03.2004 25406 İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.03.2004 25405 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
03.03.2004 25391 Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.02.2004 25379 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
16.02.2004 25375 Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği
15.02.2004 25374 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik
12.02.2004 25658 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
27.01.2004 25359 Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 ve 10'uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14.01.2004 25346 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18.11.2003 25293 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
08.11.2003 25283 Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliğine Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik
30.10.2003 25274 Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.10.2003 25268 Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği
23.10.2003 25268 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
24.09.2003 25239 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
06.09.2003 25221 Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 26'ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.09.2003 25221 Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinin 24'üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
02.09.2003 25217 Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği
28.08.2003 25213 Eğitim Personelinin Nitelikleri ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmelik
27.08.2003 25212 Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.08.2003 25208 Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
10.07.2003 25164 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
30.06.2003 25154 Kaplıcalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.05.2003 4857 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
12.05.2003 25106 Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik(15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
07.05.2003 25101 Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13.04.2003 25078 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
28.12.2002 24977 İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması Satış ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
07.11.2002 24929 Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
04.11.2002 24926 Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24.10.2002 24916 Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı ile Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği
23.09.2002 24885 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.09.2002 24879 Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik
13.09.2002 24875 Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmelik
25.08.2002 24857 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.08.2002 24855 Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.08.2002 24855 Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.08.2002 24854 Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25.07.2002 24826 Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.06.2002 24794 Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik
12.06.2002 24783 Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.06.2002 24783 Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
31.05.2002 24771 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
22.05.2002 24762 İlkyardım Yönetmeliği
17.05.2002 24758 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
04.05.2002 24745 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
28.04.2002 24739 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
27.03.2002 24708 Özel Hastaneler Yönetmeliği
13.03.2002 24694 Akupunktur Tedavi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13.03.2002 24694 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
12.03.2002 24693 Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği
26.01.2002 24652 Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma, Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin EK-2 Sayılı Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.01.2002 24649 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
17.01.2002 24643 Beşeri İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarların Tıbbi Tanıtım Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.01.2002 24643 CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine Ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik
17.01.2002 24643 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İle Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik
28.11.2001 24597 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14.11.2001 24583 Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik(12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
01.08.2001 24480 Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
24.07.2001 24472 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
24.07.2001 24472 Kaplıcalar Yönetmeliği
24.07.2001 24472 Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.07.2001 24467 Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13.07.2001 24461 Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Ödül Ve Disiplin Yönetmeliği
10.07.2001 24458 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
08.07.2001 24456 Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği(07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
23.06.2001 24441 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
28.04.2001 24386 Tababet Uzmanlık Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
31.03.2001 24359 Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinin 5'inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
09.02.2001 24313 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14.12.2000 24260 Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği
14.12.2000 24260 Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği
17.11.2000 24233 Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
29.09.2000 24185 Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği’ne Bir Geçici Madde İlavesine Dair Yönetmelik
23.09.2000 24179 Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.09.2000 24179 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik
13.09.2000 24169 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
04.09.2000 24160 Özel Gıda Kontrol Laboratuarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
12.08.2000 24138 Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
09.08.2000 24135 Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği
06.08.2000 24132 Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği
30.07.2000 24125 Tanı ve Tedavi Protokolleri Etik Kurulu Hakkında Yönetmelik
06.07.2000 24101 Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerine Verilen Çalışma İznine Ait İşlemler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.06.2000 24066 Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği
11.05.2000 24046 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
24.03.2000 23999 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
09.03.2000 23988 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik(15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
12.01.2000 24066 Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği
17.12.1999 23909 Sosyal Sigortalar Kurumu Merkez Ve Taşra Teşkilatının Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
25.11.1999 23887 Eczaneler Ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
04.11.1999 23866 Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim Hastaneleri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşları ve Üniversite Hastanelerinde Eğitilen Asistanların Uzmanlık Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
20.10.1999 23852 Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik
14.10.1999 23846 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
18.08.1999 23790 Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.08.1999 23783 Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik
07.10.1998 Sağlık Bakanlığı Yayın Yönetmeliği
01.08.1998 23420 Hasta Hakları Yönetmeliği
10.06.1998 23368 Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği
18.03.1998 23290 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
03.09.1997 23099 Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Yönetmeliği
06.02.1997 22900 Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezleri Hakkında Yönetmelik
16.11.1996 22819 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği
21.07.1996 21997 Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarını İçeren Tesislere Lisans Verme Yönetmeliği
11.01.1995 22168 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık İşletmelerinin Yönetimi İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
08.04.1994 21899 Kozmetik Yönetmeliği
30.12.1993 21804 Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.10.1993 21729 Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.03.1993 21515 Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
29.01.1993 21480 İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
13.10.1992 21374 Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
13.10.1992 21374 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik
29.05.1991 20885 Akupunktur Tedavi Yönetmeliği
21.08.1987 19551 Üremeye Yardımcı Tedavi (Üyte) Merkezleri Yönetmeliği
03.02.1987 19361 Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkında Yönetmelik
25.11.1983 18232 Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği
10.10.1983 18161 507 Sayılı Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
06.10.1983 18183 Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütme Yönetmeliği
10.09.1983 507 Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
23.08.1983 18230 Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliği
13.01.1983 17927 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
12.01.1983 17243 Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
20.11.1981 17520 Bazı Sağlık Personeline Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Uygulaması Esaslarına Dair Yönetmelik(05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
29.05.1981 17354 Uçaklarda Uygulanacak Sağlık İşlemlerine Ait Yönetmelik
06.02.1981 17243 Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik
04.07.1980 17037 İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları İle Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik
22.03.1974 14993 Tababet Uzmanlık Yönetmeliği
31.01.1974 14785 Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği
11.08.1973 14622 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
09.09.1964 11802 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik